Aktuellt – 2024

Dagmar Glemme 1942-2024

SVENSKA
23/2 -2024 gick vår älskade Dagmar Glemme gått bort efter en lång tids kamp med sin cancer. Hon somnade in fridfullt med sina barn och barnbarn vid sin sida. Tack för allt fantastiskt du har skänkt oss under ditt rika liv. Du kommer vara så oerhört saknad av många, men kommer alltid leva bland oss genom din konst och alla fina minnen av dig som vi delar.

Dagmars Glemmes konst, konstnärskap och hennes livsprojekt Dagmar Glemme Art Center förvaltas och hanteras i framtiden av mig, hennes son, Ulf Glemme med familj. Kontakta mig gärna via mail på ulf.glemme@gmail.com.

ENGLISH
23/2 – 2024 our beloved Dagmar Glemme passed away after a long time of struggle with cancer. She fell asleep peacefully with her children and grandchildren by her side. Thank you for all the wonderful things you have given us during your rich life. You will be so incredibly missed by many, but will always live among us through your art and all the wonderful memories of you that we share.

Dagmars Glemme’s art, artistry and her life project Dagmar Glemme Art Center is managed and handled in the future by me, her son, Ulf Glemme and family. Feel free to contact me via email at ulf.glemme@gmail.com.


Dagmars Glemmes konst, konstnärskap och hennes livsprojekt Dagmar Glemme Art Center förvaltas och hanteras i framtiden av mig, hennes son, Ulf Glemme med familj. Kontakta mig gärna via mail på ulf.glemme@gmail.com.

Dagmars Glemme’s art, artistry and her life project Dagmar Glemme Art Center is managed and handled in the future by me, her son, Ulf Glemme and family. Feel free to contact me via email at ulf.glemme@gmail.com.